ໃບຢັ້ງຢືນ

Our Certificate

All the Products have complied with local certification requirements, such as ETL, CETL, CE, ROHS, etc.

  • CE Report
  • ໃບຢັ້ງຢືນ EMC
  • ROHS Certificate
  • ບົດລາຍງານ ROHS